Danske Taler på Ungdommens Folkemøde

Ungdommens Folkemøde bliver i år afviklet på hjul, og Danske Taler er med ombord for at lave en workshop for landets unge om at bruge det talte ord til at skabe forandring i den verden, de er en del af.

Fra d. 2. – d. 19. november besøger demokratifestivalen Ungdommens Folkemøde 6 danske byer og afholder 8 folkemøder, der inviterer unge fra landets ungdomsuddannelser til at tale om alt fra samfund og demokrati til grænser og klima. I samarbejde med talerskolen Røst tager Danske Taler med rundt og afholder en workshop, hvor unge kan prøve kræfter med at bruge deres stemme til at skabe forandring. Formålet med workshoppen er at sætte spot på, hvordan man som ung kan bruge det talte ord politisk til at sætte en dagsorden og engagere sig både lokalt og globalt.

For vi lever i en tid, hvor alle kan komme til orde, men hvor det kan være svært at blive hørt. Derfor stiller vi i workshoppen skarpt på, hvordan man finder, udvikler, fremfører og ikke mindst lytter til det gode argument, så det, man har på hjerte, finder det rigtige publikum. For den demokratiske samtale er netop en sam-tale, og derfor handler workshoppen ikke bare om at tale, men også om at lytte respektfuldt til, hvad andre har på hjerte. Deltagerne skal altså øve sig i at finde det gode argument, målrette det deres publikum og fremføre det i en tale på Ungdommens Folkemødes traditionsrige ølkasse med alt, hvad det indebærer af krop, stemme – og nervøsitet.

Udgangspunktet for workshoppen er Danske Talers omfattende samling af taler, der argumenterer for en sag, og som dermed kan fungere som inspiration for de unge aspirerende talere. Derfor har vi udviklet et undervisningsmateriale, der tager fat på, hvad det vil sige at argumentere, og som hiver eksempler frem fra vores samling, der illustrerer, hvordan danmarkshistoriens talere – både store og små – har brugt deres ord til at argumentere for deres sag. Undervisningsmaterialet bliver frit tilgængeligt på vores hjemmeside i temaserien Ordet er dit.

Du kan læse mere om Ungdommens Folkemøde på hjul her og talerskolen Røst her.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.