Danske Talers obskure OCR-quiz

Thorvald Staunings tale ved Mindesmærket for Hækkerup 1930

“Vor afdøde Ven og Kampfælle, som man nu vil fæstne Mindet om, kom fra det lille Hjem, fra et Husmandshjem hernede i Midtsjælland, og han glemte aldrig denne Oprindelse. Hækkerup blev Byarbejder, men han fastholdt alle Erindringerne om Smaafolks Liv ude paa Landet, og han var bestandig optaget af de Spørgsmål, der angik Landarbejdernes og Hundenes Interesser…”

Svar: “Husmændenes”

Thorvald Staunings radioforedrag Kampen mod kræften. 1. oktober 1929

1)

“Vi ved alle, hvilke Kvaler og Lidelser denne Sygdom påfører den, der rammes, og vi ved ogsaa, hvilken Uhyggefølelse der breder sig i den Familie, hvor Kræften er konstateret hos ob 12.om.

Svar: “et medlem”

2)

“Sidon Polningen rundt midler mod Tuberculose og siden Samfundet optog Kompen mod denne huslige sygdom, o Kraften vor farlagste ramde.”

Svar: “Siden Forskningen fandt Midler imod Tuberculosen og siden Samfundet optog Kampen mod denne hæslige sygdom, er Kræften vor farligste fjende.”

3)

“Katten er en Fare for hvert Individ, an Pfande overfor hvert enkelt Hemneske og overtor tweet nicolo , non donor ogsaa on Pure for os alle, on jende overfor Banfundet.”

Svar: “Kræften er en Fare for hvert Individ, en Fjende overfor hvert enkelt Menneske og overfor hvert enkelt hjem, men den er ogsaa en Fare for os alle, en Fjende overfor Samfundet.”

4)

“Og naar Kræften er konstateret, sa termin Dades ats, o Deden betyder for Tusinder af om, at constate for Domeflon, a comet tuyder sammen, og nye ideer og – po skal sel ves af den, der mistede on Fader eller oder.”

Svar: “Og naar Kræften er konstateret, saa føler man Døden nærme sig, og Døden betyder for Tusinder af hjem, at Lykken er tabt for Børneflokken, at hjemmet bryder sammen, og at nye lidelser og Kampe skal gennemleves af dem, der mistede en Fader eller en Moder.”

5)

“Hm, nost Du er fleke spildt, for det giver liv og Lyde 1 on id, og se for do, der trods alt roos of Sydos. Son Santundot op de fuldt udbytte af det, der otros, noor Krufton kan

les mange tusinde ad borgere ud hvert meste A, lmgo the idon or Indo.”

Svar: “Men, nej. Der er ikke spildt, for det giver Liv og Lykke i en Tid, ogsaa for de, der trods alt rammes af Sygdom. Men Samfundet faar ikke fuldt udbytte af det, der ofres, naar Kræften kan slaa mange Tusinde Medborgere ud hvert eneste Aar, længe før Tiden er inde.”

6)

“Dette vigtige B. e handlustat agt, es du altits, funtastiske P, der skal betale for b eige Opore te rust. Dette Oration har nogle a le soveltagelse af L es. del sed Oto. Vuong Torsostings te kan det , at det t e vigtigt at right for den ting, der er m. Radiun, Gotete kateel. I. og pas de monster har fundet i Pligter.”

Svar: “Dette vigtige Helbredelsesmiddel er baandlagt af en Kapitalmagt, saaledes at det er fuldstændig, fantastiske Priser, der skal betales for ubetydelige mængder.

Her er en stor opgave for Folkenes Forbund. Denne Staternes Organisation har i nogle Aar syslet med Tilvejebringelse af en Konvention angaaende Handel med Opium. Vistnok en nyttig Foranstalning; men nægtes kan det ikke, at det er mindst lige saa vigtigt at frigøre Menneskeheden for den Udbytning, der drives igennem Ejendomsretten til Radium, det eneste kendte Middel imod Kræften.

Men ogsaa paa de nationale Omraader har Samfundet sine Pligter.”

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.