Fondsstøtte til nye indsamlingsprojekter

Danske Taler har fået støtte af Augustinus Fonden og Kvindernes Bygnings Fond til to nye indsamlingsprojekter, der skal øge samlingen af historiske taler og indgå i forskellige formidlingsprojekter. Bevillingerne gør det muligt for Danske Taler at gøre endnu flere væsentlige taler fra Danmarks historie frit tilgængelige for alle. 

Augustinus Fonden støtter indsamlingsprojekt, der styrker bevidstheden om talens betydning i Danmarks demokratihistorie

Augustinus Fonden har bevilget knapt 53.000 til at indsamle og publicere historiske taler holdt under de to store bølger af folkemøder, der fandt sted henholdsvis op til grundlovens indførelse i 1849 og efter systemskiftet i 1901.

Talerne markerer begyndelsen på den offentlige samtale og indførelsen af demokrati i Danmark, og det er en stor glæde for Danske Taler at kunne finde denne kulturarv frem fra lokalarkivernes gemmer landet rundt og gøre den frit tilgængelige på Danske Talers platform. Den nye særsamling tilbyder et historisk perspektiv og styrker bevidstheden om talens betydning i Danmarks demokratihistorie både for den alment interesserede, men særligt i undervisningssammenhænge. 

Indsamlingsprojektet stiler mod at kunne publicere i alt 75 hidtil svært tilgængelige taler af St. Steensen Blicher, Orla Lehmann, H.N. Clausen, Carl Plough, D.G. Monrad, J.C. Drewsen, B. Christensen, Aron Meir Goldschmidt, Gunni Busck, Nis Lorenzen, Christian Flor, H.P. Hansen, Laurids Skau, Hans Nissen, Peter Christian Koch og Peter Hjort Lorenzen, Jeppe Aakjær, Thorvald Stauning, H.P. Hansen, K.M. Klausen, Martin Andersen Nexø og Johan Skjoldborg. 

Der er i øjeblikket stor interesse for de tidlige talerstole og folkefester rundt om i landet. Kolding Kommune og Museum Kolding har netop åbnet et helt nyt oplevelsescenter ved Skamlingsbanken, der sætter fokus på talekunstens historiske betydning og kraft; Talefestivalen Røst arbejder på at kortlægge de historiske udendørs talesteder og få unge talere op på talerstenene rundt omkring i landet, og Hotel Democracy arbejder for at revitalisere Himmelbjerget som et centralt talested. De historiske taler vil kunne indgå som en naturlig del af de formidlings- og medborgerskabsforløb, de hver især er i gang med at realisere. 

Kvindernes Bygnings Fond støtter indsamlingen af historiske kvindesagstaler

Kvindernes Bygnings Fond har bevilget 25.000 til at indsamle taler fra kvindebevægelsen i Danmark, som radikalt ændrede samfundet, og som den aktuelle ligestillingskamp, kampen om retten til at bestemme over kvinders kroppe og retten til ligeløn og lige muligheder, har rødder i. Projektet vil finde taler af kvindeforkæmpere og kvindepolitiske pionerer frem fra arkivkasserne og digitalisere og offentliggøre dem – noget næsten ingen har interesseret sig for, få har forsøgt og endnu færre har bevilget finansiering til. 
De taler, projektet indsamler, vil naturligvis være tilgængelige for alle på Danske Talers platform, så det bliver muligt at forske og undervise i de kvindelige ikoners holdninger, samfundsmæssige aftryk og sprog.

Særligt skal den nye indsamling danne grundlag for en række oplysningskampagner og samarbejder, Danske Taler gennemfører i 2021 i anledning af Dansk Kvindesamfunds 150-års jubilæum. De skal bl.a. indgå i en online udstilling på Det Kgl. Bibliotek. De skal læses højt til receptionen for samme udstilling i KUBIS-biblioteket, hvor også unge feminister bliver inviteret til at holde spritnye taler. De skal indgå i Danske Talers takeover af Instagramprofilen Kvinde Kend din Historie, de skal bruges i forbindelse med Radio LOUD’s podcast Taletid, hvor Danske Taler er inviteret som eksperter, og så skal de indgå i det gratis undervisningsmateriale, vi har liggende på vores platform. 

Vi takker varmt for støtten og glæder os til at realisere de to projekter. 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.