Udgivelsesprincipper

  Vi redigerer ikke i talemanuskripter eller andre kilder, da stavemåder og -fejl kan være interessante af historiske eller sprogbrugsmæssige årsager.

De tre væsentlighedskriterier

Samfundsmæssig relevans

Historisk betydning

Særlig retorisk kvalitet

Kravet til væsentlighed baseres på et politisk, historisk og retorisk skøn.

Prioriterede taletyper

  1. Danske Taler koncentrerer sig om taler på dansk, taler holdt på dansk grund eller taler med relation til eller vigtighed i forhold til Danmark. Danske Taler stræber efter bredhed i samlingen og ønsker derfor historiske såvel som samtidige taler, taler fra alle lag og interessesfærer i samfundet, samt taler fra et bredt og dækkende spektrum af politiske overbevisninger.

 

   1. Taler holdt af fremtrædende personer i den etablerede offentlighed: regenter, regeringsledere, ministre, folketingsmedlemmer, organisationsledere, erhvervsledere samt personer, der på anden vis øver indflydelse og sætter dagsorden.
   2. Taler holdt af personer, der positionerer sig i forhold til det etablerede samfund. Dvs. taler, der udspringer af mindre, politiske partier, græsrodsorganisationer og øvrige alternative bevægelser, der søger at påvirke den samfundsmæssige dagsorden.

    

   1. Taler, der kan betragtes som historisk vigtige.
   2. Taler holdt i forbindelse med begivenheder i det offentlige rum (debatter, demonstrationer, indvielser, fejringer osv.).
   3. Taler holdt på tilbagevendende politiske eller kulturelle mærkedage.

    

  1. Taler af særlig retorik-teknisk interesse; spektakulært sprog (nydannelser, udsmykning, metaforbrug mm.), eksperimenterende form, særegen situationsforståelse, alternativ appel eller argumentation.
  1. Danske Taler beskæftiger sig ikke med taler, der ved deres indhold eller udtryk bringer sig på kant med dansk og/eller international lovgivning.

Kan du hjælpe os?

Danske Taler bestræber sig på at indsamle taler om en bred vifte af emner, der er væsentlig for den offentlige debat i Danmark.

Du er velkommen til at sende os dit manuskript eller en anden kilde, hvis du har holdt en tale, der lever op til vores væsentlighedskriterier.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har et bud på en tale, der burde fremgå af databasen.