Hvilke Taler?

Danske Taler koncentrerer sig om taler på dansk, taler holdt på dansk grund eller taler med relation til eller vigtighed i forhold til Danmark.

De 3 væsentlighedskriterier

Samfundsmæssig relevans

Historisk betydning

Særlig retorisk kvalitet

Kravet til væsentlighed baseres på et politisk, historisk og retorisk skøn.

Prioriterede taletyper

  1. Taler holdt af fremtrædende personer i den etablerede offentlighed: regenter, regeringsledere, ministre, folketingsmedlemmer, organisationsledere, erhvervsledere samt personer der på anden vis øver indflydelse og sætter dagsorden.
  2. Taler holdt af personer der positionerer sig i forhold til det etablerede samfund. Dvs. taler der udspringer af mindre, politiske partier, græsrodsorganisationer og øvrige alternative bevægelser der søger at påvirke den samfundsmæssige dagsorden.

   

  1. Taler der kan betragtes som historisk vigtige.
  2. Taler holdt i forbindelse med begivenheder i det offentlige rum (debatter, demonstrationer, indvielser, fejringer osv.).
  3. Taler holdt på tilbagevendende politiske eller kulturelle mærkedage.

   

 1. Taler af særlig retorik-teknisk interesse; spektakulært sprog (nydannelser, udsmykning, metaforbrug mm.), eksperimenterende form, særegen situationsforståelse, alternativ appel eller argumentation.

Mål

Danske Taler stræber efter bredhed i samlingen og ønsker derfor historiske såvel som samtidige taler, taler fra alle lag og interessesfærer i samfundet, samt taler repræsenterende et bredt og dækkende spektrum af politiske overbevisninger.

 

OBS! Danske Taler beskæftiger sig ikke med taler der ved deres indhold eller udtryk bringer sig på kant med dansk og/eller international lovgivning.

Kan du hjælpe os?

Danske Taler er en non-profit aktivitet. Samlingens pleje og fortsatte vækst afhænger derfor af frivillig arbejdskraft.

Vi hører gerne fra dig hvis du ligger inde med talemanuskripter, råder over retorisk faglitteratur, har en god ide – eller hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med Danske Taler.