Generel information

Formålet med Danske Talers persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Danske Talers målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, og hvordan de videregives eller opbevares.

Dataansvarlig

Danske Taler er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Danske Taler
Carit Etlars Vej 3, st.
1814 Frederiksberg C.
CVR-nr.: 38191322
E-mail: kontakt@dansketaler.dk
Website: www.dansketaler.dk

Videregivelse af personoplysninger

Danske Taler videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

Sletning af personoplysninger

Danske Taler sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der lå til grund for vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Jobansøgninger

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Danske Taler, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige medarbejderfil hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på seks måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Ansøgninger, der sendes uopfordret til Danske Taler, vil blive opbevaret i en periode på seks måneder, efter der er truffet afgørelse omkring dem.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen.

Modtagelse af nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig Danske Talers nyhedsbreve, vil dit navn og din e-mail blive indsamlet og opbevaret, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Opdatering af oplysningerne og framelding kan ske gennem link i bunden af hvert udsendt nyhedsbrev.

Aflevering af materiale til Danske Taler

Med henblik på at varetage den langsigtede administration af den kulturarv, der findes i Danske Talers samlinger, slettes personoplysninger om givere af materiale til samlingerne ikke.

Indsamlingspolitik

Danske Taler respekterer fuldt ud talernes ophavsret. Vi gengiver kun taler, hvor taleren har givet samtykke, ophavsretten er udløbet, eller talerne falder ind under en af undtagelserne i ophavsretsloven, som giver adgang for alle til at gengive taler fra bl.a. ”offentlige møder, som afholdes til drøftelse af almene spørgsmål”, og ”diskussionsudsendelser i radio og fjernsyn”. Så vidt muligt orienterer vi dog talerne om vores brug af deres taler.

Cookies

Danske Talers hjemmeside anvender ikke cookies. Ved tilmelding til nyhedsbrevet anvender Google reCAPTCHA cookies til at verificere den tilmeldte.