Orla Lehmanns tale: Danmark til Ejderen

Orla Lehmanns tale: Danmark til Ejderen

Den liberale politiker Orla Lehmanns tale “Danmark til Ejderen”. Lehmann fremlægger i talen, hvordan Holsten bør udskilles af den danske helstat, men Slesvig fortsat bør være dansk. Lehmann formulerede i sin tale Ejder-programmet, der provokerede tysksindede liberalister i hertugdømmerne, og som blev optakten til udbruddet af Treårskrigen i 1848-1850.

Læs talen