Danmark til Ejderen

Danmark til Ejderen

Mine Herrer! Den godhedsfulde Velvillie, hvormed De her saa uventet have modtaget mig, giver mig Haab om, at De kunde

Læs Talen