Stine Bosses grundlovstale 2019

Stine Bosses grundlovstale 2019

”Danmark bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for

Læs talen