Rigsdagen i Worms

Rigsdagen i Worms

Luthers tale ved Rigsdagen i Worms hvor han er anklaget for at være forfatter til et antal skrifter af særligt religiøst tilsnit.

Læs Talen