- Danske Taler - https://dansketaler.dk -

Mette Frederiksens tale ved pressemøde om nedlukning af Nordjylland 2020

Jeg vil gerne have lov til at sige velkommen til pressemødet.

Den 11. marts var en skæbnestund i kampen mod corona i Danmark. 

Den dag, der traf vi en svær men nødvendig beslutning, som vendte op og ned på alles hverdag i Danmark. 

For jer i Nordjylland, der vil dagen i dag, 5. november, blive en mindst lige så skelsættende dato.

De restriktioner, vi fremlægger nu, kommer til at få stor betydning for jer og for jeres hverdag.

Derfor vil jeg i dag særligt henvende mig til jer, de mere end 280.000 borgere og nordjyder i de syv kommuner, der bliver berørt. 

Det er Hjørring, det er Frederikshavn, det er Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, det er Thisted, og så er det Læsø. 

Hele Danmark kommer til at trække store veksler på jeres opbakning og på jeres tålmodighed og ja – på jeres samfundssind. 

Baggrunden er, som de fleste ved, at der er fundet muteret coronavirus både i mink og hos mennesker. 

Det indebærer en risiko for, at en kommende vaccine måske ikke kommer til at virke, som den skal. 

Det er selvsagt meget alvorligt. 

I går besluttede vi derfor, at den danske minkbestand skal aflives.

Det var en tung dag for rigtig mange familier og for hele det danske minkerhverv. 

Det har gjort et stort indtryk på mig, vil jeg gerne sige, at se, hvordan I minkavlere har håndteret den ulykkelige og meget svære situation. Tak for det. 

Nu står vi så med den næste opgave, nemlig at inddæmme den smitte, som allerede er sket, også blandt mennesker.

Og derfor har vi i dag besluttet en række indgribende restriktioner for borgerne i de syv kommuner i Nordjylland.

Det er de syv kommuner, hvor sundhedsmyndighederne ser størt forekomst af smitte med den her minkvariant.

Flere tiltag gælder allerede fra i aften, andre træder i kraft på lørdag eller på mandag. 

Og alle tiltagene gælder til og med den 3. december.

Og alle tiltagene gælder i de syv berørte kommuner. 

Fra i aften gælder: en kraftig opfordring til jer allesammen om at blive i jeres egen kommune. I skal kun krydse kommunegrænsen, hvis I har det, vi kalder en kritisk arbejdsfunktion, eller har andre uopsættelige ærinder. 

På samme måde skal alle andre i Danmark ikke rejse ind i de syv kommuner, medmindre der er tale om en kritisk funktion eller andre helt uopsættelige ærinder. 

Offentlige og private arbejdspladser opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Og det er, hvad enten man arbejder eller bor i de berørte kommuner. 

Vi ved jo godt – nogle af os er også Nordjyder – at der er rigtig mange i Nordjylland, der pendler. 

At I bor i en kommune og arbejder i en anden, og derfor kommer de her restriktioner jo også til at have betydning for nærliggende kommuner. 

Det gælder selvfølgelig i særdeleshed Aalborg, men det gælder også Rebild, Morsø, Viborg og andre kommuner, der ligger tættere på det Nordjyske. 

Hvis man bor i en af de kommuner, jeg lige har omtalt her, og arbejder i en af de syv kommuner, så vil man ikke længere kunne møde ind på sit arbejde, medmindre der er tale om en kritisk funktion, og det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt. 

Der kan selvfølgelig i morgen være behov for, at man kommer forbi sin arbejdsplads for at hente en computer eller tale med sin chef eller noget lignende, og det skal der være mulighed for. 

Derudover skal alle i de berørte kommuner være opmærksomme på, hvor mange mennesker I ser, det handler om at omgås færrest mulig personer, også dem, der bor i jeres egen kommune. 

Det er det, der gælder allerede fra i aften.

På lørdag, der indfører vi, at restauranter, barer, værtshuse, cafeer og andre serveringssteder skal lukke for alt andet end takeaway.

Og så kommer vi frem til på mandag. 

Studerende på de videregående uddannelser, som bor i de syv kommuner, skal overgå til digital undervisning og eventuel eksamen uden fysisk at møde frem. 

På ungdomsuddannelserne og på øvrige voksenuddannelser, der reduceres fremmødet til maks. 50 %. 

Alle jer, der går i 5., 6., 7. og 8., I skal desværre hjem at modtage fjernundervisning. De andre børn kan godt have et fysisk fremmøde, men det bliver sådan i de syv kommuner, at kravet om mindst 1 meters afstand, det skal overholdes på alle grundskoler.

I dagtilbuddene, der vil der stadigvæk kunne blive passet børn, men det skal gælde i mindre, og det skal gælde i faste grupper. 

Frem mod mandag, der vil vi drøfte med borgmestrene og de faglige organisationer om de tiltag – der her udstikkes i forhold til uddannelsesområdet og skolerne ud fra et forsigtighedsprincip – skal udvides til at gælde endnu flere børn og unge. 

Og hvis der lokalt er et ønske om yderligere brug af fjernundervisning, så vil regeringen selvsagt bakke op om det. 

Så er der den kollektive trafik. Den bliver lukket ned. Og det gælder bus og tog ind og ud af de syv kommuner og på tværs af kommunerne. 

Selvfølgelig vil der stadigvæk være mulighed for skolebusser og lignende, og det bliver også selvfølgelig sådan, at folk, der har en kritisk jobfunktion, fx på sygehuset i Aalborg, der skal der stadigvæk være mulighed for at kunne komme med en bus, hvis ikke man har en bil, man kan transportere sig i. 

Så er der forsamlingsforbuddet på de 10 personer. Der gælder i dag en række undtagelser, dem fjerner vi i de syv kommuner. 

Det betyder, at nu skal man ned på de 10 personer. 

Indendørs og udendørs kulturinstitutioner og aktiviteter, altså teatre, biografer og biblioteker, de bliver lukket, og det gælder også indendørs idrætsfaciliteter, fritidsfaciliteter, svømmehaller, træningscentre, fitnesscentre og idrætshaller bliver vi nødt til at lukke ned. Det gælder selvsagt også forlystelsesparker og lignende. 

Og endelig udlændinge, der vil indrejse i Danmark, enten for at besøge nogen i de berørte kommuner eller arbejde i de berørte kommuner, de afvises som udgangspunkt for indrejse til Danmark.

Med andre ord: Der er tale om en reel nedlukning af Nordjylland.

Vi vil selvfølgelig følge op med hjælpepakker og kompensation til de berørte, det lokale erhvervsliv, kulturliv og fritidsliv. 

Og vi vil gerne gøre klart, at for os er det fuldstændig afgørende, at vi holder hånden under både arbejdspladser og virksomheder i den her, må man sige, både svære og ekstraordinære situation. 

Vi præsenterer tiltagene snart, og vi vil gå i dialog både med selvfølgelig Folketingets partier og med arbejdsmarkedets parter og med erhvervsorganisationerne for at finde også de lokale løsninger, der passer til præcis den her situation.

Oveni alt det her, der indfører myndighederne, som også er med på pressemødet i dag, en massiv testindsats i Nordjylland. 

Alle jer, der bor i de syv kommuner, opfordres til at lade jer teste, mens alle de her tiltag gælder. 

Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvordan tests, der hvor I bor, bliver gennemført, og vi kommer til at sende testudstyr fra resten af landet til Nordjylland.

Der bliver også nedsat en særlig smitteopsporings-taskforce, den kommer til at blive forankret i de lokale beredskabstabe og ledes af styrelsen for patientsikkerhed bistået af politiet. 

Og taskforcen vil have medarbejdere, som er dedikeret til målrettet opsporing og isolation af personer smittet med virus med den her konkrete mutation, som vi altså bare skal gøre, alt hvad vi kan, for at få slået ned så hurtigt som overhovedet muligt. 

Jeg vil sige til alle jer fra Læsø, Frederikshavn over til Hjørring, ned til Brønderslev, Jammerbugt, syd for fjorden, Vesthimmerland op til Thisted; I syv kommuner: Resten af Danmark har brug for jeres store indsats i den kommende tid. 

Vi har allesammen i vores lille land en fælles sag, vi skal have den her situation under kontrol. Men nu kommer vi til at bede jer i Nordjylland om at gøre noget helt ekstraordinært. 

I foråret, der viste vi danskere, hvor meget vi kan. Lige nu, der hviler verdens øjne på os på grund af den særlige situation.

Og jeg håber, og jeg tror også på, at vi igen i fællesskab kan få løst de problemer, vi står overfor. 

Det kræver selvfølgelig, at resten af Danmark bakker Nordjylland meget, meget stærkt op i den kommende tid, og det vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at levere. 

Og med de ord, så giver jeg ordet videre i første omgang til sundhedsministeren, værsgo.