Tale

Partisekretær Claus Richters tale ved Venstres landsmøde 2016

Anledning

Venstres landsmøde

Sprog

Dansk

Sted

Herning

ALL BY OURSELVES – DET ER GODT NOK

Hvis man – som mig – har teenagedøtre, så ved man, at der lige er kommet en ny Bridget Jones- film. Bridget Jones er sådan en engelsk anti-heltinde; prototypen på en lidt kikset singlepige, der hele tiden kommer galt af sted. Og der er virkelig en særlig mindeværdig scene i én af filmene, hvor hun er blevet forladt og sidder på sit kammer og drikker hvidvin. Hun hulker med på et gammelt 70’er hit fra dengang, JEG var ung – nemlig ”All By Myself” med Eric Carmen.

Det er sådan én, der virkelig trækker tårer – I kender den sikkert.

Nå, men uden ligefrem at antyde, at vi i Venstre sidder alene på vores loftskammer og drikker kold hvidvin, mens vi græder ned i glasset og drømmer om gamle dage. Sikke en historie DET ellers kunne give i medierne! Men det er jo ingen hemmelighed, at vi har været ”all by ourselves” i det seneste år. Og det har da ikke været nemt.

Lad os bare slå fast, at det har været et udfordrende år. Men lad os også slå fast, at det var forventet, at det ville blive svært. Men som en tidligere minister engang sagde… Havde det været let, var opgaven jo faldet i andres lod at udføre.

Som formand har sagt i årets landsmøde tale, er Venstre optaget af at få et endnu tættere samarbejde med af vores borgerlige fæller i blå blok. Der er jo ingen tvivl om, at det er bedre for Danmark med bredt forankrede løsninger, som der er opbakning til blandt en større vælgergruppe end Venstres.

Indtil nu har Venstre været alene som regering, alene som parti, alene som folketingsgruppe og alene som det ansvarlige og helhedsorienterede parti, der vil løfte Danmark ind i fremtiden.

Betyder det, at det er synd for Venstre?

Nej – for vi er lige dér, hvor beslutningerne tages. Lige dér, hvor det forpligter. Lige dér, hvor ansvaret skal løftes – og bliver løftet. Lige dér, hvor man tænker på hele Danmark. Og – joh – lige dér, hvor det gør lidt ondt i meningsmålingerne – det må vi da også indrømme. Men det hører jo med.

Venstre har fået noget fra hånden. Sophie og Karen har styrket kernevelfærden, Inger har strammet udlændingepolitikken, og Venstre, med Karsten og Jørn i spidsen, har sørget for, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Men vi stopper ikke her. Vi skal videre med det, der er og bliver kernen i Venstres politik: Vi skal prioritere velfærden, så der bliver råd til velfærd i fremtiden. Og da allerhelst i samarbejde med det bredest mulige flertal, så vi får langtidsholdbare løsninger, som de røde ikke kan spolere.

POPULISME SOM POLITIK – NEJ TAK

Kære delegerede – det politiske system, som vi kender det, er udfordret, og i Venstre skal vi tilpasse os de nye udfordringer.

Snart får USA en ny præsident. Amerikaneren valgte Donald Trump efter en uhørt brutal valgkamp.

Jeg er ikke på nogen måde ekspert i amerikansk politik, men jeg tror, det er fair at sige, at amerikanernes valg af Donald Trump var et ret massivt ”tak, men nej tak” til det etablerede politiske system.

Og et ”ja tak” til en kandidat, der ikke har sparet på løfterne om, hvordan verden kan vende tilbage til de gode gamle dage med kulminer og lukkede grænser.

Når jeg nævner det amerikanske valg, så er det fordi, jeg synes, der er grund til at se med bekymring på selve tendensen i hele verden. En verden, hvor politisk ansvarlighed er gået af mode, og hvor ”kedelige” politikere, der baserer deres beslutninger på fakta, bliver fravalgt til fordel for noget, der mest af alt minder om en art ”utopisme”, hvor man kaster nogle følelser og noget ønsketænkning ud til vælgerne.

Vi så det ved folketingsvalget i 2011. Dengang kunne alt klares på 12 min.

Vi så det ved afstemningen i England om medlemskabet af EU, hvor EU-modstanderne løb fra ansvaret allerede dagen efter afstemningen.

Vi så det sidste år ved parlamentsvalgene i Portugal, i Spanien og ved de to parlamentsvalg i Grækenland.

Vi så det også ved afstemningen om retsforbeholdet sidste år i Danmark. Hvor særligt ét partis garantier fik mange danskere til at stemme nej. Nu har partiet så skiftet holdning og lever ikke længere op til sit løfte til vælgerne.

Jeg synes, det er værd at overveje, hvor vores parti – Venstre – er på vej hen i dette nye politiske univers. Hvor vores politiske system er på vej hen, og hvad vi gør i det nye politiske univers?

Kan det nye politiske system overhovedet fungere, hvis en stadigt større andel af partier blot stiller sig på sidelinjen og råber ultimative krav til den til enhver tid siddende statsminister, som ikke har en jordisk chance for at levere varen?

Kan Folketinget – og for den sags skyld kommunalbestyrelserne – fungere, hvis færre og færre partier vil påtage sig et ansvar og i stedet foretrækker rollen som sofatræner? Nej, det kan det ikke.

Vores politiske system bygger på et samarbejdende folkestyre, da ét parti sjældent har flertal alene.

For os i Venstre er det livsnerven, at demokratiet bygger på, at meninger brydes, og at partierne forhandler sig til rette om løsninger, som kan samle flertal. Vi har som parti accepteret at være en del af demokratiets rygrad.

Men hvor er vælgerne på vej hen? Er vi som vælgere efterhånden virkelig så forblændede af letkøbte, populistiske løsninger? Kan vi ikke længere forholde os til helheder og sammenhænge – for slet ikke at tale konsekvenser og fakta?

Vi er en del af en tendens med en tillidskløft, der øger afstanden mellem vælgerne og politikerne. Vi har som parti og politikere et ansvar for at minimere tillidskløften. Men hvorfor i alverden medierne ikke forsøger at finde brugbare svar på den tillidskløft, i stedet for høfligt blot at byde nye populistiske partier velkommen… Det er for mig uforståeligt.

Tillidskløften skaber afmagt i dele af befolkningen og manglende respekt hos andre.
Vi skal i Venstre være yderst opmærksomme på denne tillidskløft, og vi bliver nødt til som parti at handle derefter. Modsætningen mellem folk og elite bunder bl.a. i påstande om, og at politikerne er blevet stadigt mindre repræsentative.

Her skal I som medlemmer af vores parti – Venstre – bruge jeres medlemskab til at vælge politikere til at stille op for Venstre til de kommende valg – politikere, som er repræsentative for befolkningen.

Som formanden plejer at sige: ”Vi er danskernes parti, vi tager danskernes parti” – og vi skal også gerne repræsentere alle danskerne i vores valg af politikere. Det vil mindske afstanden mellem befolkningen og partierne.

Modsætningen bunder også i den førte politik. Vi skal fortsætte med fremlægge politik for HELE Danmark – udflytning af statslige arbejdspladser, landbrugspolitik, ny planlov, fjerne industritunge afgifter – som vi gjorde så sent som i torsdags. Og vi skal som parti forsætte ad denne vej.

Som et af de partier, der GERNE vil forvalte magten. Som et parti, der udtænker politiske løsninger med baggrund i, hvordan verden faktisk SER UD, og ikke hvordan vi FORESTILLER os, at den ser ud. Det stiller Venstre med et kæmpe ansvar for at få vores politiske forslag og løsninger funderet i en virkelighed, som vælgerne kan genkende.
Uden at falde i det karikerede enkeltsags-hul, som medierne så gerne vil beskrive virkeligheden ud fra, fordi det er lettere at formidle.

Også selv om det nogle gange er lidt mere kedeligt end at love 30-timers arbejdsuger og etablering af murfaste grænser hele vejen rundt om Danmark.

POLITIK KOMMER FRA MEDLEMMERNE

Derfor skal politik komme fra medlemmerne – og ikke fra embedsmændene. Det er styrken i Venstre. Det er rygraden.

I Venstre er det ikke nødvendigt med rundkredse og “samfundsarkitekter,” som skal bygge nye politiske platforme i det danske samfund. I Venstre har vi velkendte og velfungerende strukturer, hvor politiske forslag har en hurtig vej fra medlemmet til kommunalpolitikere, folketingsgruppen og regeringen.

Jeg har selv sammen med partiets politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, og formanden for folketingsgruppen, Søren Gade, haft fornøjelsen af at være rundt til Trio-møder 12 steder i landet. Her drøftede vi de aktuelle udfordringer for Danmark, men vi havde også lejlighed til at få konkrete politiske forslag med tilbage til arbejdet i regeringen.

Lad mig fremhæve tre eksempler fra møder rundt i landet:

I København blev det foreslået at gøre SU’en lånebaseret. Nedsæt den f.eks. til 4 år – eller fjern den på kandidatniveau. Forslaget var så godt, at statsministeren straks tog forslaget med i 2025- planen og foreslog at omlægge uddannelsesstøtten, så SU-stipendier og rentefrit SU-lån hver udgør halvdelen af det samlede beløb.

Eller forslaget fra Rødekro om at udbygge, investere i og målrette politiet, forsvaret og efterretningstjenesten. Det forslag var så godt, at regeringen allerede lancerede det i forbindelse med sommergruppemødet i Fåborg, hvor forslaget om en sikkerhedspulje til styrket national sikkerhed om forsvar, politi, terrorindsats mv. blev lanceret.

Eller forslaget fra Videbæk, hvor Venstres medlemmer ønskede, at infrastruktur mm. skal styrkes i yderområderne, så det tiltrækker virksomheder og familier. Det forslag er så godt, at Venstre I 2025-planen har prioriteret 27 mia. kr. til blandt andet infrastruktur.

Og sådan kunne jeg blive ved.

Venner! Vi I Venstre holder fast i det, som historisk har været og er Venstre styrke: dialogen om vores politik.

Det forpligter. Det kræver engagement og medlemmer. Vores parti – Venstre – er som en vindtunnel for ideer fra medlemmerne til regeringstoppen. Dermed viser Venstre i praksis, hvordan vi er en del af demokratiets DNA.

Men vi skal gøre mere i Venstre. Derfor har Venstres Hovedbestyrelse nedsat fire politiske netværksgrupper og et EU-udvalg med fem folketingsmedlemmer i spidsen til at drive politik- udviklingen.

Kære medlemmer, jeg kan kun opfordre jer til at melde jer til de regionale netværk og være med til at udvikle Venstres politik.

POLITIK ER IKKE PICK ’N CHOOSE

Jeg læste for nylig en kronik af Mette Bock fra Liberal Alliance. Hun har gennem sit liv været medlem af hele fire partier – også Venstre.

Vi står ifølge hende midt i en demokratisk ‘disruption’, der peger i retning af ‘det personaliserede demokrati’, hvor personer betyder mere end partier. I Venstre er vi ikke enige med hende. Når røgen har lagt sig, vil det føre til et sammenbrud – og ikke et nybrud – i demokratierne. Vi må og skal bevare helhedssynet.

Alle jer, der har børn i fredags-slik-alderen, har nok lagt mærke til, at det skyder op med sådan nogle bland-selv-slik-butikker overalt.

Sådan kan vi risikere, at politik og politikerne ender, hvis vi ikke tager os i agt. Og vi SKAL tage os i agt, for politik er ikke pick-and-choose. Vi har ikke brug for politikere, der shopper rundt og skifter holdning for et godt ord – eller kun er enige i de ti procent af Venstres politik, der giver likes på Facebook.

Med fare for at lyde lidt højpandet, så ser verden sådan her ud i partisekretærstolen i Landsorganisationen.

INTET må efter min mening stå over partiet. INTET må stå over Venstre og Venstres politik. Det overordnede har førsteprioritet. Jeg vil gerne her fra talerstolen, foran jer, hejse et klart og tydeligt advarselsflag. Politikere må ALDRIG blive flygtige væsener, der blot melder noget ud hist og pist og uden omtanke.

Venstres politikere skal repræsentere vore grundholdninger og første prioriteringer. De skal være kompetente og professionelle til det, de er valgt til:

– De skal vide noget om Venstres helhedsorienterede politik.

– De skal kende Venstres politiske traditioner, og den historie, som Venstre er rundet af.

– De skal kunne udlægge denne viden i holdninger og visioner.

– De skal kunne afveje forskellige politiske hensyn.

– De skal kunne søge kompromiser og forhandle dem på plads i dagligdagen.

Politik kræver overblik, samfundssind og lederskab. Det kendetegner Venstres politikere både i regeringen, Folketinget, og i regionerne og kommuner. Det er jeg rigtig glad for og stolt af. Og sådan skal det også være i fremtiden.

BERTEL

Og er der nogen i Venstre, der har udvist netop overblik, samfundssind og lederskab… så er det den mand, der dags dato har siddet som minister i 7897 dage, og som altid utrætteligt, muntert, vederhæftigt og med Venstres ve og vel for øje har udøvet sin politiske gerning. En af dansk demokratis store egetræer. Manden, der selv forklarer sin succes på følgende måde:

’Jeg er en god holdspiller, og jeg lægger stor vægt på ikke at have nogen fjender, hverken i regeringen eller Folketinget.’

Og som, da han blev konfronteret med, om det da ikke var på tide at se pensionen i øjnene, svarede:

’Men tænk på Fidel Castro, Robert Mugabe og den franske Solkonge! Jeg er jo en ubetydelig grønskolling i det selskab.’

Bertel – du er så langt fra at være en ubetydelig grønskolling, som nogen kan være. Kom her op!

Og I andre – vil I sammen med mig give Bertel Haarder den applaus, han virkelig fortjener!

Bertel, tillykke med ministerrekorden – jeg vil også gerne i dag, foran Venstres medlemmer, takke dig for den kæmpe indsats, du har udført for Venstre gennem en menneskealder. Du får en lille gave fra partiet, så du kan komme en tur til dit elskede Sønderjylland på weekendophold sammen med Birgitte.

Tak til Bertel.

MEDLEMSPLEJE

Det er en stor og krævende opgave for mange vælgerforeninger at tegne nye medlemmer, gentegne medlemmer og fastholde medlemmer. Gennem de seneste år har Venstre forbedret indsatsen. I dag har 270 foreninger valgt at tilmelde sig automatisk betalingsservice. Og til dem, som er skeptiske over betalingservice, så er der kun det at sige, at det virker. Gentegningsprocenten er væsentligt højere i foreninger med betalingsservice. Så til de resterende vælgerforeninger kan jeg kun opfordre til at tilmelde jer ordningen.

For Venstre er det vigtigt at holde fast i, at medlemskabet af Venstre er lokalt. Det er Venstres vælgerforeninger, som kender medlemmerne og har den daglige kontakt. Det er et stort ansvar. Et ansvar, som skal løftes af bestyrelsen i vælgerforeningerne.
I sommer gennemførte vi en medlemsundersøgelse, hvor flere end 7.000 medlemmer har givet deres besyv med. Generelt er vores medlemmer tilfredse, men vi har som mange andre organisationer en udfordring med, at vores parti primært er båret af ældre kræfter. Engagerede og dygtige kræfter – det er VI jo – men det er uholdbart på sigt, at vi ikke tiltrækker den yngre del af befolkningen som medlemmer. Det kommer vi til arbejde meget mere med i 2017. Vi må have flere unge med i det demokratiske projekt, som vort parti også er.

UDVIKLING AF VENSTRE OG FORENINGERNE

De seneste par år har vi sat fokus på de vælgerforeninger, der gør det bedst. For at hylde dem, men også for at lære af dem. Og inspirere hinanden. Som noget nyt skal I i år stemme på Danmarks bedste vælgerforening.

I landsmødehæftet på side 37 kan I se de nominerede.

Én af de nominerede foreninger til DM er Hillerød. Hillerød er en af de foreninger, som andre med fordel kan lade sig inspirere af, når det gælder arrangementer for både medlemmer, borgere og naboforeninger.

Sdr. Felding Stakroge er den anden nominerede. Sdr. Felding Stakroge har præcist gjort det gode arbejde med at argumentere for lokal opbakning OG tage fat i deres netværk – nemlig alle deres naboer.

Den tredje nominerede er Ringkøbing Vælgerforening (ikke at forveksle med storbroren – Jens Nicolais kommuneforeningen). De brugte opstillingen af spidskandidat i Ringkøbing-Skjern kommune til at hæve medlemstallet betragteligt.

I er velkomne til at stemme efter min tale og frem til i eftermiddag, hvor næstformand Kristian Jensen vil overrække prisen til vinderen.

Det ER noget af det vigtigste for Venstre at have aktive medlemmer.

Især i den periode, vi går ind i nu, hvor kommunal- og regionsrådsvalget nærmer sig. Derfor har vi her i årets tre sidste måneder gjort det muligt at sælge medlemskab for resten af 2016 og hele 2017 til 300 kr.

På jeres mapper lå der, da I kom, en kreditkortholder til mobiltelefonen. Her finder I et visitkort. Hvis vi alle gør, som det er forslået, nemlig hverver bare ét medlem, så kunne vi være 3000 her næste år. Og at spørge folk i ens netværk er stadigt den bedste og mest sikre vej til flere medlemmer.

FRIVILLIGE I VENSTRE

Frivillighed vinder valg. Det viser alle erfaringer fra udlandet og her fra Danmark. Vi har i de seneste år haft stigende fokus på det. Med den massive mængde af informationer, danskerne rammes af, betyder venner og bekendtes anbefalinger mere og mere.

Vi skal som organisationsfolk ALTID huske, at vi er ledere for andre frivillige. Og ledelse af frivillige er en af de sværeste ledelsesdiscipliner, der findes. Her afhænger alt af den frivilliges opfattelse af, at han eller hun gør en forskel med de timer, der bliver brugt. Og at man bliver anerkendt for den indsats, man yder.

Derfor vil jeg gerne benytte anledningen til at takke alle jer frivillige her i salen for den tid og de mange kræfter, I bruger på Venstre. Det er jer, der utrætteligt står foran Brugsen i den blå vindjakke – og står på mål for Venstres politik i det daglige. I gør HELE forskellen – og Venstre er formet af jer. Vi ville ikke være det parti vi er, hvis det ikke var sådan. Og vi glemmer tit, når vi har snuden i sporet, at kigge op og takke jer, der gør ideer til handling.

Sådan skal det ikke være. Så tusind tak!

Også tak til Danmark største og bedste ungdomsparti – Venstres Ungdom.

I altid på barrikaderne. I holder os altid til ilden og minder Venstre om, hvad der er liberal politik. Tak for jeres kæmpe indsats i 2015 og 2016!
Også en tak til alle Venstres medarbejdere, som hver dag, hver aften og næsten hver weekend arbejder for partiet.

I ØJENHØJDE MED DANSKERNE

Danmark har fået en udadvendt regering, en aktiv folketingsgruppe og aktive borgmestre. De poster på Facebook, de laver videoer, de tweeter.

Regeringen har fået sin egen hjemmeside, og politikerne er på snapchat og instagram – og hvad det hedder alt sammen.

Og det er vigtigt, for RIGTIG mange danskere får deres nyheder og informationer fra de sociale medier. Siden 1. september har 3,5 mio. brugere set Venstres nyheder på Facebook.

Men når det er sagt, kan vi vist også blive enige om, at vi ikke kun skal tilbringe tilværelsen foran en skærm. De sociale medier er også et sted, hvor holdningerne trækkes skarpt op – og det er altså ikke kun der, de gode ideer findes og meningerne brydes.
Venstre skal og vil altid møde danskerne og medlemmerne, hvor de er.

Derfor forlader samtlige ministre med jævne mellemrum kontorerne, tager rundt i landet og møder borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv. Det seneste år har der været 43 medlemsrettede møder.

Dertil kommer de mange møder, som ministrene og folketingsmedlemmer selv har stået for.Venstres formand har selv været i front – både som årets SoMe-politiker, men også med at rejse rundt i landet. Helhedsplanen blev lanceret, og allerede samme dag rejste statsministeren rundt for at møde danskere på virksomheder, på gymnasier og på stormøder. Han mødte i alt over 7.000 danskere i ugerne efter lanceringen af Helhedsplanen.
Det handler om at gøre politik nærværende – og det kan og skal Venstre. Det handler som altid om at være partiet, som alle danskere kan se sig selv i.

KAMPAGNE OG EVENTS

På trods af, at vi jo ikke ligefrem har alt for mange penge i kassen, som jeg vist også nævnte på denne plads sidste år, så har vi været aktive i det forløbne år. Blandt de mange events og kampagner, som I forhåbentlig har lagt mærke til, kan jeg nævne

• Venstre i front i uge 2 – hvor vi fik startet året aktivt op.

• Igen en super velbesøgt og livlig scene på Folkemødet, hvor vi blandt meget andet fik fejret regeringens 1-års fødselsdag med sang og lagkage.

• Helhedsplanen blev lanceret med stor aktivitet i både traditionelle medier, på sociale medier og derude, hvor vi møder danskerne.

• På Statsborgerskabsdagen mødte mange nye medborgere til en festlig fejring af det store privilegium, det er at blive dansk.

• Til Kulturnatten mødte vi tusindvis af glade danskere.

JA BLEV TIL ET NEJ

Nogle har sikkert glemt det – men efter landsmødet sidste år startede Venstre en stor kampagne frem mod EU-folkeafstemningen. Venstre anbefalede et ”ja”…, men det blev et ”nej”, da danskerne i december sidste år gik til folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Venstre var partiet, som trak det store læs, og i spidsen stod statsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren. Kampagnen blev også ført med annoncer i dagbladene og på webaviser, opslag og delinger på Facebook, pjecer og løbesedler. Medlemmerne fik et temanummer af Liberalt Overblik, og samtlige politikere og Venstres lokale Europaudvalg holdt mange, mange debatmøder. Ofte mødte flere hundrede borgere op.
Ja-kampagnen havde allieret sig med gode kræfter lige fra Politiforeningen til børne- og kvindeorganisationer samt erhvervslivet. Tak til dem, og tak til de mange Venstre-folk, der gav en hånd med plakater og gjorde en indsats. Selv om resultatet blev et andet, end vi havde ønsket, var jeres indsats forbilledlig.

Afstemningen den 3. december var i høj grad også et signal til os alle om, at der skal skabes en større sammenhæng mellem danskerne og EU-samarbejdet. Jeg er rigtig glad og tryg ved, at Venstres Morten Løkkegaard har sat sig i spidsen for at løse den opgave. Ikke bare for Venstre, men for Danmark. En stor tak skal lyde til dig, Morten.

VENSTRE FREM MOD 2017

I det kommende år fejrer regeringen to års fødselsdag. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver med flere tydelige liberale aftryk på Danmark.

Det ved jeg, at I alle sammen vil bidrage til.

Og så har vi jo kommunal- og regionsvalg i november. Endnu en hård og givende opgave for os alle sammen. I den forbindelse vil jeg gerne slutte af med at sende en hjertevarm hyldest til alle Venstres kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer:

I er hverdagens kommunale og regionale helte – og I løfter en enorm opgave for Venstre og for borgerne derude. I sætter et synligt, liberalt aftryk på alle de sager, der fylder i folks hverdag. Vi hører jo fra mange af jer, når det brænder på derude – det er ikke altid let at være den politiske forpost, der både skal argumentere for cykelstien og samtidig forsvare kontanthjælpsloftet. Men i gør det forbilledligt. Og I skal vide, at vi står bag jer og vil gøre alt for at hjælpe jer. Og hjælpe med til, at Venstre står stærkest muligt i kommunerne og regionerne.

Til jer lokalforeninger skal der lyde en opfordring: Kom nu i gang med at finde alle de stærke og dygtige kandidater, som Venstre er så kendt og respekteret for. Det er NU forberedelserne skal gøres, så vi står bomstærkt i november, og Venstre får det valg, partiet og Danmark fortjener. For helhedens skyld!

Tak for ordet – og ’be careful out there’.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på siden.