Biografi

Ida Margrete Meier Auken (født 22. april 1978 på Frederiksberg) er cand.theol. medlem af Folketinget for Radikale Venstre og af Auken-politikerfamilien. Hun er valgt for første gang for Socialistisk Folkeparti (SF) den 13. november 2007 og senest ved folketingsvalget 2011. Hun skiftede parti til Radikale Venstre den 4. februar 2014. Hun var miljøminister i Helle Thorning-Schmidts regering fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014, hvor SF trådte ud af regeringen.

Ida Auken stillede op ved folketingsvalget i 2005 for SF i Esbjergkredsen, men blev ikke valgt. Ved folketingsvalget i 2007 blev hun valgt i Valbykredsen med 9.943 personlige stemmer, i 2011 fik hun 9.114 personlige stemmer og i 2015 fik hun 10.431 personlige stemmer. Dermed blev hun valgt foran Manu Sareen, der måtte forlade Folketinget ved valget den 18. juni 2015.

Ida Auken har været SF’s miljøordfører og formand for SF’s Miljøudvalg (2005-2007), og i 2010 blev hun formand for Folketingets Miljøudvalg. Derudover var hun medlem af Klima- og Energiudvalget samt Kulturudvalget (2007-2011).

Den 3. oktober 2011 til den 3. februar 2014 var Ida Auken miljøminister, hvor hun arbejdede for et grønt og bæredygtigt Danmark. Ida Auken stod i spidsen for en kommunal klimaaftale på 2,5 mia. kr., som blev tildelt tværkommunale projekter, hvor klimatilpasning var i fokus. Derudover gennemførte Ida Auken en handlingsplan for klimasikring af Danmark, der beskrev en række initiativer, som fra statens side skulle være med til at skabe en bæredygtig, grøn klimatilpasningsindsats i Danmark, f.eks. for at undgå oversvømmelser. Endelig udviklede Ida Auken et nyt værktøj kaldet ”Væksthjulet til Grøn Forretning”, som skulle hjælpe virksomheder til at skabe vækst ved at satse på grønne forretningsmuligheder.

I 2014 skiftede Ida Auken fra SF til Radikale. Her er hun erhvervsordfører, forbrugerordfører, landbrugs- og fødevareordfører  samt Christianiaordfører samt medlem af By- og Boligudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Transportudvalget.