Biografi

Lauritz Vilhelm Birck var en dansk socialøkonom. Ved siden heraf havde han kastet sig ind i politik og var 1903 blevet valgt til folketingsmand for Københavns 4. kreds og deltog i den følgende tid med iver i det politiske arbejde. I 1906 var det Birck, der hindrede Kristian Erslev i at blive valgt i 4. kreds. Hans politiske stilling som folketingsmand tilfredsstillede ham dog ikke, og ved valget 1910 opstillede han ikke. 1911 udnævntes han til professor og var siden optaget af videnskabeligt arbejde. Han var desuden rektor for Universitetet 1930-31. 1918–1920 var han dog atter medlem af Folketinget for det Konservative Folkeparti, hvorefter han meldte sig ud af partiet blandt andet på grund af uenighed om de sønderjyske spørgsmål i forbindelse med genforeningen i 1920. Han dannede herefter partiet Centrum, men blev ikke valgt i 1920.