Biografi

Jens-Peter Bonde (født 27. marts 1948 i Aabenraa) er journalist, forfatter og tidligere europaparlamentsmedlem for først Folkebevægelsen mod EF og siden Junibevægelsen. Søn af snedkermester, møbelhandler Nis J. Bonde (død 1991) og hustru Nina f. Buch (død 2005). Gift 27. december 1986 med journalist Lisbeth Kirk, født 15. juni 1959 i Fussingø, datter af godsforpagter Carl Kirk Iversen og hustru husholdningslærer Else Iversen. Far til fire drenge.

Studerede fra 1966 statskundskab på Aarhus Universitet. Var fra fra 1966 radikal folketingskandidat i Århus, men trak sig som kandidat inden valget i september 1971 og blev derfor ikke medlem af Folketinget. Jens-Peter Bonde var landsformand for Radikal Ungdom i årene 1971-1972. Tilsluttede sig Folkebevægelsen mod EF i 1972. Medlem af Danmarks Kommunistiske Parti i 1975. Var i en kort periode medlem af partiets centralkomite, men blev aldrig kommunistisk kandidat. Var til Folketingsvalget i 1990 opstillet for den nydannede fællesliste på venstrefløjen, Enhedslisten. Forlod Folkebevægelsen og DKP i 1992.

Medstifter af avisen Det Ny Notat i 1974. Som EF-modstander var Bonde redaktør for Ugeavisen NOTAT i 1970’erne.

Blev ved det første direkte valg i 1979 valgt til Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EF, og er siden blevet genvalgt ved hvert enkelt valg; siden 1992 har han stillet op for Junibevægelsen. Ved valget i 2004 betegnede han sig som eurorealist. Han trak sig tilbage i 2008 og overlod posten til sin suppleant Hanne Dahl.

Formand for EU-Parlamentets EDD-gruppe (Europe of Democracies and Diversities – Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa) 1999-2004. Derefter formand for EU-Parlamentets ID-gruppe (Independence/Democracy Group – Gruppen for selvstændighed/Demokrati).

Bonde har udgivet mange folkeoplysende bøger – især om EU. Op til Folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 udgav han med Retspolitisk Forening bogen Hvad stemmer vi om til gratis download.

Medformand for ‘Nationernes Europa’ fra 1994 og formand fra 1997.

Fra EU-Parlamentsvalget 1999 formand for EDD-gruppen – ‘Europe of Democracies and Diversities’.

Fra EU-valget 2004 formand for IND/DEM-gruppen – ‘Gruppen for Uafhængighed og Demokrati’.

Medstifter af ‘Folkebevægelsen mod EF’ i 1972.

Medstifter af ‘Danmark 92’ i 1991.

Medstifter af ‘JuniBevægelsen’ i 1992.