Biografi

Marianne Bruun (født 1958) har siden 1991 været konsulent i 3F, Fagligt Fælles Forbund – tidligere Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Hun er uddannet cand.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet i 2003, har også læst voksenpædagogik på Roskilde Universitetscenter, og har løbende efteruddannet sig i køn og ledelse.

Marianne Bruun var medlem af Folketinget i perioden 1987-1991 og sad i en periode som næstformand i Socialdemokratiets køn- og ligestillingsudvalg. Derudover bestrider hun stadig flere tillidsposter, bl.a. i Kvinderådet og Wakasa.dk; sidstnævnte laver projekter med kvinder i Tanzania.

I perioden 1982-1985 var Marianne Bruun U-landsfrivillig i Kenya hvor hun arbejdede som skolebestyrer på en landbrugsskole for unge kvinder. Hun har tidligere arbejdet i kommunal (social)forvaltning, indenfor folkeoplysning og med efteruddannelse af daginstitutionspersonale.

Marianne Bruun modtog i 2010 årets ligestillingspris fra Netværket Køn & Arbejdsmarked.

Marianne Bruun har udarbejdet et væld af oplysnings- og undervisningsmaterialer om ligestillingspolitiske emner; pjecer, debatoplæg, kampagnematerialer, undervisningsmaterialer mv. om mainstreaming, køn og ligestilling på arbejdsmarkedet, mangfoldighedsværktøjer m.v. Herunder: – Undersøgelse om de manglende kvinder i lokalpolitik, juni 2014. Se www.tagligestilling.dk. – redaktør af “Grundbog for Tillidsvalgte – Klædt på til arbejdet”, en håndbog for tillidsrepræsentanter, LO, 1998 – redaktør af IT-produktionen “Scenarier for tillidsvalgte”, LO, 2000 – “Kvalitetsudvikling i en praktisk verden”, i “Nordisk Ergonomi”, nr. 6, 1995 – “Et kønnet Europa”, i “Udfordring – debatbog om Danmarks Europapolitik”, 1995 – medforfatter til “Hvad med Kulturdebatten”, pamflet om kulturkamp i Danmark, 1994 – “Ude og Hjemme”, pamplet om en sammenhængende arbejdsmarked- og familiepolitik, 1994