PROFIL

Henriette Sophie Forchhammer, kaldet Henni, var medstifter af og bestyrelsesmedlem i Danske Kvinders Nationalråd. Fra 1913-1931 var hun formand. I denne funktion ledede hun valgretsoptoget til Amalienborg den 5. juni 1915, da kvinder fik valgret, og hun overbragte Danske kvinders adresse til regeringen og rigsdagen. Hun blev dermed den første kvinde på Folketingets talerstol. Hun var desuden medstifter af Kvinders Internationale Liga for Fred og Frihed, vicepræsident i International Council of Women og medlem af den danske delegation til Folkeforbundet. I 1932 blev hun overrakt Fortjenstmedaljen i guld.