Hjelmer, Fanny Marie Anette

Info

20/04/1869 - 05/01/1937 (67 år)

Profil

Fanny Marie Anette Hjelmer (f. Raaschou) (1869-1937) var lærerinde, kvindesagsforkæmper og politiker. Marie Hjelmer blev aktiv i kvindesagsbevægelsen omkr. 1907, efter en bekendtskabsstiftelse med Elna Munch (1871-1945), der var først næstformand og senere formand for Landsforbundet for Kvinders Valgret, som Hjelmer samme år meldte sig ind og sad i hovedbestyrelsen for, frem til grundlovsændringen som sikrede kvinderne stemmeret i 1915. Hjelmer blev medlem af Det radikale Venstre, for hvilket hun blev valgt til Præstø Byråd, ved det første kommunalvalg hvor kvinder kunne deltage, i 1909. Hjelmer sad det følgende tiår i samme byråd indtil hun, med sin mand, Carl Henrik Hjelmer (f. Christensen) (1866-1940) flyttede til Ringsted, hvor Marie Hjelmer stiftede Ringsted-afdelingen for Dansk Kvindesamfund (DKS) i 1922. Hjelmer blev i 1925 medlem af DKS’ hovedbestyrelse, og virkede som foreningens landsformand fra 1931-1936. Ved siden af hendes tværpolitiske aktivitet i kvindebevægelsens foreningsliv, repræsenterede Hjelmer også Det radikale Venstre i Landstinget fra det første rigsdagsvalg hvor kvinder havde deltagelsesret, i 1918. Hjelmer blev dette år, sammen med fire andre kvinder, de første kvinder valgt til i dette ting —Hjelmer som den eneste fra Det radikale Venstre. Hjelmers politiske mærkesager under hendes tid i rigsdagen blev bl.a. kvindernes økonomiske og juridiske ligestilling, lige ret til offentlige embeder, barnets tarv ift. skolegang og børnearbejde, samt dansk militær afrustning og regulering af våbenhandel. Ifm. fredssagen var Hjelmer også aktiv i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Hjelmer indstillede sin aktivistiske tilværelse pga. sygdom i 1936 og døde året efter.

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.