PROFIL

Jan E. Jørgensen er folketingspolitiker for Venstre og rådmand på Frederiksberg. Han har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen for Venstre på Frederiksberg.