Madsen-Mygdal, Thomas

Profil

Thomas Madsen-Mygdal (24. december 1876 i Mygdal, Hjørring – 23. februar 1943 i København) var Danmarks statsminister fra 14. december 1926 til 30. april 1929.

Han var ind til Første Verdenskrig aktiv inden for Det Radikale Venstre, men gik i vrede over indenrigsminister Ove Rodes erhvervsregulerende politik over til Venstre. Han var tilhænger af en liberalistisk politik, hvor hovedsigtet måtte være at fremme nationens bærende erhverv, nemlig landbruget.

Han var landbrugsminister fra den 5. maj 1920 til 1924 i Niels Neergaards anden og tredje regering. Tre måneder efter sin ministerudvævnelse blev han medlem af Landstinget, hvor han sad fra 10. august 1920 til den 28. februar 1925. Han var folketingsmand fra 2. december 1926 til 5. august 1933. Desuden var han landsformand for Venstre fra 1929 til 1941.

Thomas Madsen-Mygdal er i eftertiden mest kendt for at have sagt de bevingede ord Lad falde hvad ej kan stå, der opsummerede hans liberalistiske indstilling.

Ved folketingsvalget i 1926 opnåede Venstre sammen med De Konservative flertal i Folketinget, og Madsen-Mygdal dannede en Venstre-mindretalsregering. Politikken stod på sociale nedskæringer, og regeringen blev i høj grad lagt for had i oppositionen. De Konservative var utilfredse med skyggetilværelsen som støtteparti og var også imod regeringens forsvarspolitik, og i 1929 bragte de regeringen i mindretal ved at undlade at stemme for Finansloven.

Efter det påfølgende folketingsvalg begyndte den lange socialdemokratisk-radikale regeringsperiode. Landbrugets helt dominerende position i dansk erhvervsliv var ved at være slut, og Madsen-Mygdal opnåede aldrig mere væsentlig politisk indflydelse. Under 2. verdenskrig blev Madsen-Mygdal mere og mere bekymret for situationen, for han frygtede Sovjetunionen og kommunistiske tilstande i Danmark. Derfor gik han af som Venstres landsformand i 1941, da han gav udtryk for en velvillig indstilling til Tyskland.

Han blev ridder af Dannebrogordenen i 1919. . Få dage før folketingsvalget i september 1920 fik han kommandørkorset af 2. grad. I 1929 blev han Storkorsridder.

Han blev gift 15. november 1907 med Marie M.-M.

Foto/ophavsmand: Før og Nu, Historisk, Topografisk tidsskrift og illustrationsværk, Author F. Zachariae

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.