Undervisning

Taleanalyser

Velkommen til vores samling af taleanalyser. Her finder du analyser af taler, der eksemplificerer og repræsenterer noget særligt ved den genre eller situation, de indskriver sig i.

Analyserne dykker ned i de greb, taleren anvender igennem talens forløb og egner sig til undervisningen i retorik, dansk, historie og samfundsfag.

Læs mere

Unge klimastemmer

Greta Thunberg har braget igennem lydmuren med sine  taler om de klimaudfordringer, verdens unge har fået i vuggegave. Danske unge tager også ordet i klimaet tjeneste. Dette forløb sætter fokus på unges talesituation i den aktuelle klimadebat.

Læs mere

Appelformerne

Dette forløb er målrettet brugen af de tre appelformer: etos, patos og logos.

Begreberne præsenteres både som analyseredskaber til at gennemskue offentlig argumentation og som virkemidler til selv at skrive effektfulde taler.

Læs mere

Med lov og taler skal land bygges

Via en række historiske taler fra samlingen udrulles grundlovens mærkedage og væsentligste principper. Nyere taleeksempler illustrerer, hvordan grundloven til stadighed bruges af forskellige offentlige stemmer til at sætte vores samtid i perspektiv.

Læs mere

Talebattle: argumentation og gendrivelse

I dette forløb, der bygger videre på forløbet om argumentation, trænes eleverne først i at identificere gendrivelser i andres taler og afholder dernæst en talebattle, hvor de i grupper gendriver hinandens pointer.

Læs mere

Argumentation

Her præsenteres eleverne for det gode arguments tre dele: påstand, belæg og hjemmel.

Via en række eksempler fra samlingen trænes eleverne i at identificere gode argumenter, inden de selv skal prøve kræfter med at fremføre gode argumenter for en sag.

Læs mere

Stil

Med udgangspunkt i Sofie Lindes tale stiller dette forløb  de sproglige valg, taleren tager.

Eleverne analyserer talens stilelementer og stiltræk, og dernæst øver de deres kendskab til figurer og troper i en quiz, inden de selv prøver kræfter med stilfulde minitaler.

Læs mere

Frisind og porno

Med udgangspunkt i Julie Rokkjær Birchs tale ved åbningen af udstillingen Art & Porn på Charlottenborg Kunsthal fra 2019 sætter dette undervisningsforløb fokus på porno, frisind og måden, vi opfatter kvinder og mænds seksualitet på.

Læs mere

“Rigtige mænd” og “rigtige kvinder”

Med udgangspunkt i Tessas nytårstale ved årskiftet 2020/21 og Anders Haahr Rasmussens radiotale i anledning af Mændenes International Kampdag 2019 stiller vi i dette undervisningsforløb skarpt på kønsroller og forestillinger om “rigtige” mænd og “rigtige” kvinder.

Læs mere
Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.