Undervisning

Genforeningen

HISTORIE

I dette undervisningsforløb introduceres eleverne til begivenhederne op til Genforeningen og arbejder med samtidige kilder fra perioden.

Der arbejdes også med nutidige kilder, der kan give indblik i Genforeningens betydning for vores nationale identitet.

Læs mere

Taleværksted: Hold en tale om hjem

DANSK, RETORIK

Et undervisningsforløb i praktisk taleskrivning med udgangspunkt i nye og gamle danske og nordiske taler. Eleverne skal i løbet af undervisningen skrive og holde en tale. Forløbet indeholder downloads, konkrete øvelser og masser af taleeksempler i tekst og video.

Læs mere

Retoriske figurer

DANSK, RETORIK

Går du også rundt og savner en klar og tydelig oversigt over de mest brugte retoriske figurer?

I dette temarum får du de vigtigste retoriske regler helt ind under huden med fede forklaringer og enkle eksempler, så der ikke længere er noget at tage fejl af. Det er jo ikke så ringe endda.

Læs mere

Taleværksted: Hold en tale om håb

DANSK, RETORIK

Et undervisningsforløb i praktisk taleskrivning med udgangspunkt i historiske taler fra Skamlingsbanken og nyere taler fra samlingen. Eleverne skal i løbet af undervisningen skrive og holde en tale. Forløbet indeholder både analysearbejde, praktisk skrive- og revisionsarbejde, feedback, argumentationslære, stilfigurer mm.

Læs mere

Unge klimastemmer

RETORIK, SAMFUNDSFAG

Greta Thunberg har braget igennem lydmuren med sine  taler om de klimaudfordringer, verdens unge har fået i vuggegave. Danske unge tager også ordet i klimaet tjeneste. Dette forløb sætter fokus på unges talesituation i den aktuelle klimadebat.

Læs mere

Etos, patos, logos

DANSK, RETORIK

Dette forløb er målrettet brugen af de tre appelformer: etos, patos og logos.

Begreberne præsenteres både som analyseredskaber til at gennemskue offentlig argumentation og som virkemidler til selv at skrive effektfulde taler.

Læs mere

Grundloven 1849

HISTORIE

I dette forløb skitseres junigrundlovens tilblivelse og væsentligste principper.

Samtidige kilder belyser diskussionerne ifm. grundlovens tilblivelse og tilretning, og nyere taleeksempler illustrerer, hvordan grundloven i dag  bruges som samlende nationalt symbol.

Læs mere

Gendrivelser – slå modargumenter ned

DANSK, RETORIK

I dette forløb trænes eleverne i at identificere gendrivelser i argumenternede tekster og selv at bruge modargumentation i en debat.

Forløbet kan med fordel lægges i forlængelse af argumentationsundervisningen.

Læs mere

Argumentation

DANSK, RETORIK

Her præsenteres eleverne for det gode arguments tre dele: påstand, belæg og hjemmel.

Via en række eksempler fra samlingen trænes eleverne i at identificere gode argumenter, inden de selv skal prøve kræfter med at fremføre gode argumenter for en sag.

Læs mere

Stilanalyse

DANSK, RETORIK

Med udgangspunkt i Sofie Lindes tale sætter dette forløb fokus på de sproglige valg, taleren tager.

Eleverne analyserer talens stilelementer og stiltræk, og dernæst øver de deres kendskab til retoriske figurer og troper i en quiz, inden de selv prøver kræfter med stilfulde minitaler.

Læs mere

Frisind og porno

SEKSUALUNDERVISNING

Med udgangspunkt i Julie Rokkjær Birchs tale ved åbningen af udstillingen Art & Porn på Charlottenborg Kunsthal fra 2019 sætter dette undervisningsforløb fokus på porno, frisind og måden, vi opfatter kvinder og mænds seksualitet på.

Læs mere

“Rigtige mænd” og “rigtige kvinder”

SEKSUALUNDERVISNING

Med udgangspunkt i Tessas nytårstale ved årskiftet 2020/21 og Anders Haahr Rasmussens radiotale i anledning af Mændenes Internationale Kampdag 2019 stiller vi i dette undervisningsforløb skarpt på kønsroller og forestillinger om “rigtige” mænd og “rigtige” kvinder.

Læs mere
Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen på hjemmesiden.