PROFIL

Inge Gillesberg er skovrider i Naturstyrelsen og ridder af dannebrogsordenen.