Biografi

Elisabeth Grundtvig, Johanne Elise Grundtvig, (født 1. december 1856 – død 10. februar 1945), litterat, oversætter, forkæmper for kvindesagen. Som datter af historikeren Johan Grundtvig var Elisabeth Grundtvig barnebarn af digteren N.F.S. Grundtvig. Hun uddannede sig til lærer på N. Zahles kursus men gjorde aldrig brug af den institutbestyrerindeeksamen hun tog 1884. Tidligt gik hun ind i kvindesagsarbejdet i Dansk kvindesamfund hvor hun 1885-86 (og atter 1890-95) blev redaktør af Kvinden og Samfundet. 1887-89 redigerede hun selskabets småskriftserie, ligesom hun i perioden 1887-90 var medlem af samfundets styrelse. Sin mest kendte offentlige rolle spillede hun i den såkaldte sædelighedsfejde der i slutningen af 1880erne rasede i hele Norden.