Danske Talers formål

Taler udgør en væsentlig del af vores historiske, sproglige og kulturelle arv som et afgørende politisk værktøj til at øve indflydelse og få magt i det danske samfund. Men mange taler indsamles kun sporadisk og tilfældigt og risikerer at gå tabt. Derfor har Danske Taler sat sig det formål at sikre denne del af vores kulturarv til brug for forskning, undervisning og almen oplysning.

 

– Danske Taler er en talesamling. Samlingens primæraktivitet er indsamling og offentliggørelse af væsentlige danske taler.

– Talerne udvælges efter en række væsentlighedskriterier og gengives uredigerede og i fuldtekst.

– Danske Taler er en gratisressource der frit kan benyttes af enhver med interesse for det talte ord.

– Danske Taler er non-kommerciel og tværpolitisk.

– Danske Taler stræber mod at dække bredt og differentieret: historisk, politisk og kulturelt.

 

Danske Talers bestyrelse

Bestyrelsen for Danske Taler består af en række prominente personer med interesse i retorik og sprog. Herunder kan du læse lidt mere om hver enkelt, og hvorfor vedkommende har valgt at arbejde med Danske Taler.

 

Jesper Troels Jensen

Formand for Danske Taler

Rådgivende retoriker, foredragsholder

 

Hanne Roer

Lektor i retorik, Københavns Universitet

 

Sabine Kirchmeier

Fhv. direktør for Dansk Sprognævn

 

Gorm Tortzen

Formand for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 

Leena Hastrup

Bestyrelsesmedlem i Retoriklærerforeningen og lektor ved Nyborg Gymnasium

 

Tonny Skovgård Jensen

Ansat på Det Kgl. Bibliotek som vicedirektør, Nationalbibliotek Aarhus

 

Marie Maagaard

Leder af Sprogforandringscentret på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

 

Thomas Hestbæk Andersen

Direktør for Dansk Sprognævn

Kan du hjælpe os?

Danske Taler bestræber sig på at indsamle taler om en bred vifte af emner, der er væsentlig for den offentlige debat i Danmark.

Du er velkommen til at sende os dit manuskript eller en anden kilde, hvis du har holdt en tale, der lever op til vores væsentlighedskriterier.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har et bud på en tale, der burde fremgå af databasen.