PROFIL

Per Bucholdt Andreasen er præst og formand for den danske præsteforening. Han er uddannet cand.theol.