PROFIL

Julie Arenholt var formand for Dansk Kvindesamfund fra 1918-21 og redaktør af bladet Kvindevalgret fra 1908-12. Hun var desuden den første kvindelige fabriksinspektør og sad i Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre fra 1909-12 og 1913-17.