PROFIL

Nina Bang var Danmarks første kvindelige minister. Hun var socialdemokratisk undervisningsminister fra 1924-26. Desuden var hun medlem af Landstinget for Socialdemokratiet fra 1918-24, medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 1913-18 og medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1903-18. Nina Bang havde en magistergrad i historie og skrev flere lærebøger og værker om handelsstatistik fra et marxistisk perspektiv. Inden sin politiske karriere fungerede hun som skolelærer og journalist, oversætter og forfatter.