PROFIL

Marianne Christiansen er biskop i Haderslev Stift. Hun var underviser ved Pastoralseminariet i Aarhus i salmekundskab og gudstjenestelære i 1996 og lektor ved præsteuddannelsen fra 2004-2005. Hun var formand for Folkekirkens Mission fra 2004-2007. Marianne Christiansen er desuden forfatter og foredragsholder og uddannet cand.theol.