Biografi

Bertel Krarup er rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og næstformand i bestyrelsen for Léonie Sonnings Musikfond.