PROFIL

Edith Olsen var forbundsformand i Kvindeligt Arbejderforbund fra 1948-1971. Derudover var hun medlem af Centralorganisationen af Metalarbejderes ledelse samt af LOs forretningsudvalg.