PROFIL

Lea Korsgaard er chefredaktør på Zetland, journalist og forfatter.